Gården

Gården ligger 15 km väster om Sundsvall.

Här har vi bott sedan september 2008. På gården finns det ett boningshus, ett gårdshus, två stall, en maskinhall och en lösdrift som är delad i två delar.

Ena stallet är ett 7-hästars stall med dusch och sadelkammare. Det andra ett mindre enklare stall med 2 stora boxar. Lösdriften är ett fd utestall som är delat i två delar. Den ena delen är på ca50m2 och den andra på ca 25m2.

Den ena delen används till ston och den andra till hingstar. Gården består sammanlagt av drygt 9 hektar mark (både skog och betesmark).

Vi arrenderar även 13 hektar mark. På det mesta av det slår vi vårt egna hö på.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)